Bài 1: Các âm và nét cơ bản trong tiếng Việt | DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 1 - 2021| VTV7