Bài 11 (FULL): Vần UA, ƯA, AI, OI | DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 1 -2021 | VTV7