Bài 12 (FULL): Vần ÔI, UI, UÔI, ƯƠI | DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 1- 2021 | VTV7