Bài 13 (FULL): Vần AY, ÂY, EO, AO | DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 1 -2021| VTV7