Lớp 2: Tiếng Việt (2 tiết) - Dạy học trên truyền hình HueTV ngày 23/9/2021

Lớp 2: Tiếng Việt (2 tiết) - Dạy học trên truyền hình HueTV ngày 23/9/2021

Tiếng Việt (CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP) - Bài viết 2: Viết tên riêng theo thứ tự bảng chữ cái; Hoạt động kể chuyện: Mít làm thơ. / Tiếng Việt (KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN) - Chính tả: Nghe viết: Một giờ học; Luyện tập: Từ chỉ đặc điểm, hoạt động; Câu nêu đặc điểm