Bài 15 (FULL): Vần IÊU, YÊU, ƯU, ƯƠU | DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 1 - 2021| VTV7